150 150 ima pak logo

شرکت پخش ایما پاک سپهر، با نام اختصاری پخش ایما می باشد که یکی از معتبرترین شرکتهای پخش مواد غذایی، بهداشتی و لوازم آرایشی در کشور است. این شرکت در استان‌های تهران، البرز (کرج)، اصفهان و شیراز فعالیت دارد.

اطلاعات تماس
استفاده از تکنولژی در پخش کالا

امروزه با رشد تکنولوژی، استفاده از اینترنت برای اکثر مردم فارغ از سن و تخصص آنها به یک عادت مرسوم تبدیل شده است. لذا برای آن که یک واحد صنعتی یا صنفی بتواند در این دنیای مدرن به حیات خود ادامه دهد باید استفاده از تکنولوژی و مخصوصا اینترنت را به کسب و کار خود اضافه نماید. استفاده از تکنولوژی و فناوری در شرکت پخش کالا نیز یکی از همین موارد می‌باشد که در این مقاله سعی خواهیم کرد به لزوم تغییر رویکرد شرکت‌های توزیع و پخش به استفاده از فناوری بپردازیم.

با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صنعت پخش کالا نیز تحت تاثیر این روند قرار گرفته است. این پیشرفت خصوصا در پخش مواد غذایی و کالاهایی که دارای تاریخ انقضای کمی هستند نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. زیرا سرعت انتقال اطلاعات می‌تواند به کاهش ضایعات کمک شایانی نماید.

 

مزایای استفاده از تکنولوژی در شرکت پخش و توزیع کالا
مزایای استفاده از تکنولوژی در شرکت پخش و توزیع کالا

شرکت پخش عمده مواد غذایی ایما پخش قصد دارد شما را با جدیدترین تکنولوژی‌هایی که امروزه در صنعت پخش کالا استفاده می شود آشنا کند.

نقش فناوری‌ در بهبود روند توزیع کالا

همان طور که می دانید یکی از اصول مهمی که صنعت پخش کالا مطرح گردیده پوشش تمامی مناطق و ارسال کالا به همه فروشگاه‌های ریز و درشت متناسب با نیاز آنها است. لذا استفاده از یک نرم افزار کامل و جامع که ویزیتور بتواند در زمان‌بندی‌های مشخص به مناطق مختلف سر بزند و نیازهای آنها را جمع آوری کند یکی از ابزارهای مهم در سرعت بخشیدن به فروش شرکت پخش کالا می باشد.

با نوآوری در فناوری، روند مدیریت انبارداری و توزیع، همراه با دیگر تدارکات یک کسب و کار بسیار ساده تر شده است. در واقع، در دسترس بودن روش های نوآورانه به سرعت در حال تغییر چهره صنعت پخش کالا است. جالب است بدانید که اکثر نرم افزارها، بانک اطلاعاتی جامعی دارند که در آن لیستی بلند بالا از تمامی سوپرمارکت‌ های تهران و سایر شهرستان‌ها به طور مجزا درج شده است. آدرس دقیق و اطلاعات تماس این فروشگاه‌ها، روند پیشرفت و توزیع کالا را برای شما به میزان چشم گیری بهبود می دهد. این قابلیت به شما کمک خواهند کرد که از دیگر رقبای خود متمایز باشید.

 

اگر شما صاحب یک شرکت پخش کالا هستید در بخشهای مختلفی همچون، توزیع کارآمد و کاهش هزینه‌های ترابری، برنامه مدیریت هدفمند منابع و سرمایه‌های انسانی و مدیریت صحیح ارتباط با مشتریان از تکنولوژی‌های نو استفاده کنید. استفاده از تجهیزات پیشرفته برای افزایش سرعت عمل در فروش و توزیع، توجه ویژه به تکنولوژی، فروش آنلاین و فروشگاه‌های مجازی، از راهکارهای دیگری می‌باشد که می‌تواند شرکت توزیع شما را با تکنولوژیهای نوین هماهنگ نماید.

با پخش ایما همراه باشید تا در ادامه از مشکلات نداشتن تکنولوژی و تاثیرات موثر استفاده از آن در شرکت‌های پخش کالا بیشتر آشنا شویم.

 

 

مشکلات ناشی از استفاده نکردن از تکنولوژی در شرکت پخش کالا

بدون ﺷﮏ شرکت‌های ﭘﺨﺶ کالا  ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘشها را در زنجیره تامین در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ایفا می‌کنند. ﻧﻘﺶ اﯾﻦ شرکت‌هادر ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎ و رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ اما مشکلاتی در این حوزه هست که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

رقابت ناسالم

یکی از مشکلات شرکت‌های توزیع و پخش کالا، وجود رقابت ناسالم به دلیل معضلات اقتصادی و عدم شفافیت در قیمت کالاها می‌باشد. این موضوع باعث گردیده است، برخی شرکت‌های پخش و توزیع، از این خلا استفاده نادرستی نموده و  فضای رقابتی را برای سایر شرکت‌ها تنگ نمایند. با استفاده از تکنولوژی در پخش کالا، این موضوع حل شده و قابل کنترل می‌باشد.

 

مسائل حقوقی

فضای کسب و کار سنتی، خصوصا در شرکت‌های پخش، به دلیل نبود فناوری، عمدتا با مسائل و مشکلات حقوقی همراه است. یکی از این موارد چکهای برگشتی مشتریان و عدم توانایی پیگیری قانونی شرکت پخش می‌باشد. این موضوع در کنار سود پایین حاصل از توزیع کالا، می‌تواند باعث ورشکستگی شرکت پخش شود. امروزه با تکنولوژی‌های نوین، ثبت چکها در سامانه صیاد، بسیاری از این مشکلات حقوقی حل شده است.

اتلاف زمان و هزینه

در روش سنتی پخش کالا، ﺑﺎزارﯾﺎب ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎوی ﺳﻔﺎرﺷﺎت در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ روز ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰله از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ زﻣﺎن و ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺮدد اﺳﺖ. نرم افزارهای ثبت سفارش مشتریان، بصورت آنلاین این اطلاعات را همزمان به مدیریت فروش و انبار و نیز واحد توزیع مویرگی شرکت پخش ارسال می‌نماید.

 

افزایش خطای انسانی در روشهای سنتی پخش کالا

ﺳﻔﺎرﺷ ﮕﯿﺮی ﺑﺎزارﯾﺎب در ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻣﺎﻧﺒﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻏﺬ و اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. در شرکت‌های توزیع کالای سنتی، ردیف بودجه‌ای برای خطای انسانی در نظر گرفته می‌شود. با استفاده از تکنولوژی، این خطای انسانی به حداقل می‌رسد.

کنترل بازاریاب‌ها

 بدون استفاده از فناوری، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮوش ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﻼً اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

محاسبه پورسانت‌ها

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻬﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . از ﻃﺮﻓﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ شرکت‌های ﭘﺨﺶ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣﺎه ﻓﺸﺎر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺑﺮای اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا خواهد کرد.

تاثیرات مثبت تکنولوژی در شرکت‌های پخش

با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ، دﻏﺪﻏﮥ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ذﻫﻦ ﻣﺪﯾﺮان شرکت‌هایﭘﺨﺶ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط راه دور ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اینجا به مزایای استفاده از تکنولوژی در پخش کالا مخصوصا در شرکت‌های پخش و توزیع مواد غذایی خواهیم پرداخت:

 

صرفه جویی در وقت و هزینه های اضافی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻟﺤﻈﻪ ای ﺳﻔﺎرﺷﺎت و درﯾﺎﻓﺖ آﻧﻼﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎزارﯾﺎب، ﺗﺮدد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ کاهش می‌یابد. اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ زﯾﺎد در وﻗﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺮدد خواهد بود.

حذف خطای انسانی توسط تکنولوژی در پخش کالا

ﺑﺎزارﯾﺎب اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت در ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﺎﻏﺬی ﻧﺪارد ﭼﻮن اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺛﺒﺖﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﺗﻼف زﻣﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ و ﺣﺬف ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎﮐﺘﻮر را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

همچنین با استفاده از تکنولوژی در شرکت پخش کالا، ﺳﻔﺎرﺷﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺴﺎﺑﺪاری وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺠﺪد ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ و ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ.

دسترسی سریع و آسان به قیمت‌ها و موجودی شرکت‌های پخش کالا

ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻣﻮﺟﻮدی‌ها و ﻗﯿﻤﺖ‌ﻫﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪارد. ﭼﻮن در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻮﺟﻮدی و ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز وی ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺎزارﯾﺎب ارﺳﺎل ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎد و ﻫﺪر رﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺳﻬﺎی ﻣﮑﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

محاسبه دقیق پورسانت بازاریاب شرکت پخش
محاسبه دقیق پورسانت بازاریاب شرکت پخش

محاسبه پورسانت‌ بازاریاب شرکت توزیع و پخش کالا بدون کوچکترین اشتباه در زمان کوتاه

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﻮرﺳﺎﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن شرکت پخش با استفاده از تکنولوژی در پخش کالا در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ، از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ و آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

برنامه ریزی دقیق، دستاورد استفاده از تکنولوژی در شرکت پخش کالا

مدیر ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺮکت‌های پخش کالا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻔﺎرﺷﺎت و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮزﯾﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﯿﺮﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

تحویل سریع به مشتری شرکت پخش

با استفاده از تکنولوژی و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺳﻔﺎرش ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ، زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

سخن پایانی

رشد تکنولوژی جزئی لاینفک از زندگی و کسب و کارها شده می‌باشد. شرکت‌های پخش و توزیع کالا نیز از این قاعده مستثنی نیستند. ما درشرکت پخش مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی ایما پخش، با استفاده از بروز‌ترین تکنولوژی های دنیا سعی در عملکرد هرچه بیشتر و خدمت رسانی به مشتریان عزیز خود داریم. ممنون خواهیم بوذ نظرات کاربردی و ارزشمند خود را در انتهای این مقاله، بخش نظرات کاربران با ما درمیان بگذارید.

فایل صوتی مقاله استفاده از تکنولوژی در پخش کالا – بخش اول
فایل صوتی مقاله استفاده از تکنولوژی در پخش کالا – بخش دوم
فایل صوتی مقاله استفاده از تکنولوژی در پخش کالا – بخش سوم

نویسنده

شرکت پخش ایما

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما